GABU HEINDL: MĚSTSKÉ KONFLIKTY – MANIFEST BYDLENÍ

[English version below]

Galerie Architektury Brno a Fakulta architektury VUT v Brně zvou na dernisáž výstavy Gabu Heindl: Městské konflikty – Manifest bydlení, v jejímž rámci proběhne i prezentace manifestu a následně diskuse s českými hosty, kteří jej vztáhnou ke krizi bydlení v Brně a v Česku. Akce se uskuteční v neděli 20. března 2022 v 18:00 v Galerii Architektury Brno, v angličtině.

Gabu Heindl (PhD) je architektka, urbanistka a aktivistka, která se zabývá bydlením v politice, plánování a veřejné správě a veřejným prostorem. Je profesorkou urbanismu na Norimberském technologickém institutu a vedoucí ateliéru na Architectural Association v Londýně. Je zakladatelkou oceňované architektonické kanceláře GABU Heindl Architektur a byla předsedkyní Rakouské společnosti pro architekturu (ÖGFA). Její práce byly vystaveny na bienále v Hongkongu a Šen-čenu, ve Storefront for Art and Architecture v New Yorku a na Benátském bienále, naposledy na téma bydlení v rámci urbanismu platforem v rakouském pavilonu na Benátském bienále 2021. O architektuře také píše, vydala např. Building Critique. Architecture and its Discontent (editoři G. Heindl, M. Klein, C. Linortner, Lipsko, 2019) a monografii Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung (Vídeň, 2020). Aktuálně se pro Vídeňskou komoru práce zabývá výzkumem spravedlnosti jako parametru územního plánování, výsledky představí v připravované publikaci Gerechte Stadt muss sein!.
http://www.gabuheindl.at/

Gabu Heindl: Městské konflikty  Manifest bydlení
22. 12. 2021–20. 3. 2022, ST–NE 14:00–19:00
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18

produkce: Karolína Plášková
architektura: Karolína Munková
grafický design: Bára Růžičková
instalace: Adam Tomaschek, Ludmila Jankovichová, Šimon Doubrava, Martin Králík
organizační pomoc: Adéla Šoborová, Radmila Presová
konzultace: Jan Kristek

Projekt vznikl s finanční podporou Ministerstva kultury, Nadace české architektury, Státního fondu kultury, města Brna a Fakulty architektury VUT v Brně. Akce se uskutečňuje pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

_____

GABU HEINDL: URBAN CONFLICTS A HOUSING MANIFESTO

The Brno Gallery of Architecture and the Faculty of Architecture at BUT cordially invite you to the finissage of the exhibition Gabu Heindl: Urban Conflicts – A Housing Manifesto, part of it will be the presentation of the manifesto followed by a discussion with Czech guests who will relate it to the housing crisis in Brno and in the Czech Republic. The event will take place on Sunday 20 March at 18:00 CET at the Brno Gallery of Architecture, in English.

Gabu Heindl (PhD) is an architect, urbanist, and activist focusing on housing in politics, planning and popular agency, and public space. She is a Professor of Urbanism at Nuremberg Institute of Technology and a Unit Master at the Architectural Association in London. She is the founder of the award-winning practice GABU Heindl Architektur and was chairwoman of The Austrian Society for Architecture (ÖGFA). Her work has been exhibited at the Hong Kong & Shenzhen Biennale, Storefront for Art and Architecture in New York and Venice Biennale, most recently on housing within platform urbanism at the Austrian pavilion at the Venice Biennale 2021. She widely publishes, e.g. Building Critique. Architecture and its Discontent (eds. G. Heindl, M. Klein, C. Linortner, Leipzig, 2019) and the monograph Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung (Vienna, 2020). She researches justice as an urban planning parameter, commissioned by Chamber of Labour Vienna, presented in an upcoming publication Gerechte Stadt muss sein!.
www.gabuheindl.at

Gabu Heindl: Urban Conflicts A Housing Manifesto
22. 12. 2021–20. 3. 2022, WED–SUN 14:00–19:00
Brno Gallery of Architecture, Starobrněnská 18

production: Karolína Plášková
architecture: Karolína Munková
graphic design: Bára Růžičková
installation: Adam Tomaschek, Ludmila Jankovichová, Šimon Doubrava, Martin Králík
project support: Adéla Šoborová, Radmila Presová
supevision: Jan Kristek

This project was realized with financial support from the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Czech Architecture Foundation, the State Culture Fund, the City of Brno, and the Faculty of Architecture at the Brno University of Technology. The event takes place under the auspices of the Mayor of the Statutory City of Brno, JUDr. Markéta Vaňková.

Advertisement

Komentáře nejsou povoleny.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Nahoru ↑

%d blogerům se to líbí: